… něco se chystá ….

ondrej@hexar.cz
+420 603 942 907

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich